Xa van aló máis de 500 días!

rocioXa pasa de 19 meses que na comarca de Ordes estamos orfas do sorriso de Carlos, máis de 500 días sen permitirlle que faga aquilo que ama, colaborar en mil cousas distintas para transmitir e difundir o amor pola nosa terra, a certidume de sermos galeg@s e que Galiza nación algún día ha ser libre.

Máis no estado español o direito á discrepancia cada vez cotiza máis á baixa polo que sair do rego do pensamento único é motivo de escarnio social. Ese mesmo estado que nos priva da presenza de Carlos sen que medie xuizo nen condena algunha, é o estado que tal é como dicía un xuiz na prensa en días pasados, permite que cohabiten dous tipos de leis, unha para as persoas ricas con todo tipo de atrancos, impedimentos e dificuldades técnicas para perseguir os seus delitos e outra para as persoas pobres, coa que nos xulgan a nós, na que está todo taxado e penado, excesivamente penalista e que se traduce en que o estado español sexa o estado europeu no que máis tempo permanecen na cadea as persoas presas e moitas, coma Carlos, sen nen tan siquer ser condeadas, máis temos a certidume de que máis cedo que tarde, voltaremos a atopar a Carlos como membro activo do movemento cultural da comarca de Ordes.

Queremos a Carlos de volta a Loureda,  querémolo de volta na casa, entre os seus libros, os seus debuxos e os carreiros da contorna, contemplando a paisaxe da nosa comarca a través dos cristais que sen o seu ollar fican faltos de motivos para a transparencia, querémolo  ver comendo as súas comidas favoritas e máis cedo que tarde habémolo ver chegar ao seu fogar e recuperar o sono na súa cama baleira.

Rocío da Igrexa Prego, Concelleira do BNG en Cerceda